Engineering works and construction works

09 oct

Number: 10420310

Country: Poland

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


09-10-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
   ul. Głowackiego 56
   Kraków
   30-085
   Poland
   Telephone: +48 124465810
   E-mail: i.gesiarz@zdw.krakow.pl
   Fax: +48 124465702
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: jednostki organizacyjne administracji samorządowej
  3. Main activity:
   Other activity: zarządzanie drogami wojewódzkimi
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: ... (pozostała część nazwy zamówienia w sekcji II.1.4)

    Reference number: ZDW-DN-4-271-41/18
   2. Main CPV code:
    45220000, 45221111, 71322300, 45111000, 71322000, 45233140, 45111000, 71322000, 45233140
   3. Type of contract:
    Works
   4. Short description:

    Pełna nazwa zamówienia (z uwagi na niewystarczającą ilość miejsca w sekcji II.1.1. do jej wpisania):

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych,z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa, Część 2. Rozbudowa DW 977 w m.Ciężkowice, Część 3. Rozbudowa DW 977 w m. Małastów.

    Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące rozbudowę DW 977 Tarnów – Gorlice - Granica Państwa w podziale na następujące części:

    • Część 1 obejmująca przebudowę mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa wraz z dojazdami odc. 250 od1+120.00 do 1+222.00 i odc. 260 od 0+000.00 do 0+190.00 – budowa mostu jednoprzęsłowego żelbetowego;

    • Część 2 obejmująca rozbudowę drogi w m. Ciężkowice na odc. 140 km 1+268,00 do km 2+550,00 DW 977;

    • Część 3 obejmująca rozbudowę drogi w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do 2+800 DW 977.

    Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia(OPZ) wraz z załącznikami.

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 6 961 603.53 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa

   2. Additional CPV code(s):
    45221111, 71322300
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    DW nr 977, województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Sękowa, miejscowość Sękowa

   4. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące rozbudowę DW 977 Tarnów – Gorlice - Granica Państwa w podziale na części: Część 1 obejmująca przebudowę mostu na potoku Sękówka w m. Sękowa wraz z dojazdami odc. 250 od 1+120.00 do 1+222.00 i odc. 260 od 0+000.00 do 0+190.00 – budowa mostu jednoprzęsłowego żelbetowego.

    Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie: a) dokumentacji projektowej (w tym: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary, SSTWiORB, projekty technologiczne), b) robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

    Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: skrócenie terminu realizacji wykonania zamówienia / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika Budowy / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r. Wykonawca w ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 30 dni kalendarzowych, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 30.10.2019 r.

   9. Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 2. Rozbudowa DW 977 w m. Ciężkowice

   10. Additional CPV code(s):
    45111000, 71322000, 45233140
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    DW nr 977, województwo małopolskie, powiat tarnowski, gmina Ciężkowice, miejscowość Ciężkowice

   12. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące rozbudowę DW 977 Tarnów – Gorlice - Granica Państwa w podziale na części: Część 2 obejmująca rozbudowę drogi w m. Ciężkowice na odc. 140 km 1+268,00 do km2+550,00 DW 977.

    Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie: a) dokumentacji projektowej (w tym: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary, SSTWiORB, projekty technologiczne), b) robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

    Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.

   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: skrócenie terminu realizacji wykonania zamówienia / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika Budowy / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r. Wykonawca w ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 30 dni kalendarzowych, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 30.10.2019 r.

   17. Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 3. Rozbudowa DW 977 w m. Małastów

   18. Additional CPV code(s):
    45111000, 71322000, 45233140
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    DW nr 977, województwo małopolskie, powiat gorlicki, gmina Sękowa, miejscowość Małastów

   20. Description of the procurement:

    Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące rozbudowę DW 977 Tarnów – Gorlice - Granica Państwa w podziale na części: Część 3 obejmująca rozbudowę drogi w m. Małastów odc. 270 km 1+200 do 2+800 DW977.

    Niniejsze zamówienie obejmuje wykonanie: a) dokumentacji projektowej (w tym: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary, SSTWiORB, projekty technologiczne), b) robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego.

    Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) wraz z załącznikami stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.

   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: skrócenie terminu realizacji wykonania zamówienia / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: okres gwarancji i rękojmi / Weighting: 10
    Quality criterion - Name: dodatkowe doświadczenie osoby na stanowisko Kierownika Budowy / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:

    Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r. Wykonawca w ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 30 dni kalendarzowych, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 30.10.2019 r.

 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 089-199250
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Lot No: 1
   Title:

   Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 1. Przebudowa mostu w m. Sękowa

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-10-03
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 4
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Nowak-Mosty Sp. z o.o.
    PL-21
    Budowlanych 6/1A
    Dąbrowa Górnicza
    41-303
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 5 149 499.70 PLN
    Total value of the contract/lot: 10 013 117.63 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Short description of the part of the contract to be subcontracted:

    Wykonawca przedmiot Umowy będzie realizował przy pomocy Podwykonawców w zakresie robót rozbiórkowych,wbijania ścianek szczelnych, robót zbrojarskich, sprężenia, montażu wieszaków, ułożenia nawierzchni drogowych.

    Lot No: 2
    Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 2. Rozbudowa DW 977 w m. Ciężkowice

    Lot No: 3
    Title:

    Rozbudowa DW 977 Tarnów – Gorlice – Granica Państwa – zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, z podziałem na części: Część 3. Rozbudowa DW 977 w m. Małastów

 5. Section VI
  1. Additional information

   Termin wykonania zamówienia: 29.11.2019 r. Wykonawca w ramach kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia może w ofercie zaproponować krótszy termin realizacji zamówienia, jednakże skrócenie tego terminu w stosunku do terminu określonego przez Zamawiającego może wynosić maksymalnie 30 dni kalendarzowych, tj. termin wykonania zamówienia nie może być krótszy niż do dnia 30.10.2019 r.

  2. Procedures for review
   1. Review body
    Urząd Zamówień Publicznych - KIO
    ul. Postępu 17 a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Telephone: +48 224587801
    Fax: +48 224587800
   2. Body responsible for mediation procedures

   3. Service from which information about the review procedure may be obtained

    Zgodnie z przepisami działu VI Środki Ochrony Prawnej, Rozdział 2 - odwołanie Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579)

    Urząd Zamówień Publicznych - KIO
    ul. Postępu 17 a
    Warszawa
    02-676
    Poland
    Telephone: +48 224587801
    Fax: +48 224587800
  3. Date of dispatch of this notice
   2018-10-05