Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


26-08-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony
   ul. Arkońska 4
   Szczecin
   71-455
   Poland
   E-mail: przetargi@spwsz.szczecin.pl
   Fax: +48 918139079
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Health
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie.


    Reference number: EP/220/31/2017
   2. Main CPV code:
    33141000, 33171100, 33141625, 33141210, 33141210, 33140000, 33100000, 33141210, 33100000, 33141320, 33692510, 33140000, 33140000, 33100000, 33171000, 33100000, 33100000, 33141000, 33141411, 33141642, 33171300, 33141000, 33141200, 33140000, 33171000, 33141640, 33141642, 33141240, 33140000, 33157110, 33141000, 33141000, 33162000, 33692510, 33169000, 24213000, 33141000, 33141000, 33692510, 33141000, 33141000, 33141000, 33141000, 33157810, 33157810, 33141000, 33141000, 35113410, 33141210, 33140000, 33141000, 33141000, 33141642, 33141000, 33194000, 33171110, 33141320, 33734100, 33141000, 33141620, 33141730, 33141310, 33141000, 33141000, 33771000, 44613400, 33141000, 39518000, 33711600, 33141320, 31532700, 33141000, 33141000, 33141000, 31711140, 33186000, 33186000, 33186000, 33141000, 33162000, 33141000, 33141000, 33141000, 33141000, 33141000, 33141000, 33141640, 33141000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla SPWSZ w Szczecinie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 76 zadań (części).

    2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik 4 do SIWZ i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

    3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

    4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

    5. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 446 953.10 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Zestawy do cewnikowania żył centralnych, zestawy do przezskórnej biopsji wątroby


   2. Additional CPV code(s):
    33171100, 33141625
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   4. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 1. Zadanie składa się z 8 pozycji.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Cewniki Dufour wykonane z lateksu pokrytego silikonem lub hydrożelem


   10. Additional CPV code(s):
    33141210
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   12. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 2. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Cewniki Tiemanna, Couvelaire, Nelaton, Khera


   18. Additional CPV code(s):
    33141210, 33140000, 33100000
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   20. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 3. Zadanie składa się z 5 pozycji.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Zestawy do drenażu wewnętrznych dróg moczowych


   26. Additional CPV code(s):
    33141210
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   28. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 4. Zadanie składa się z 7 pozycji.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Zestaw do nefrostomii


   34. Additional CPV code(s):
    33100000
   35. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   36. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 5. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Igła do aspiracji szpiku kostnego


   42. Additional CPV code(s):
    33141320
   43. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   44. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 6. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   45. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Zestawy do żywienia pozajelitowego


   50. Additional CPV code(s):
    33692510
   51. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   52. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 7. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   53. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    Kraniki, czyściki do koagulatora, butelki do odsysania


   58. Additional CPV code(s):
    33140000
   59. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   60. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 8. Zadanie składa się z 3 pozycji.


   61. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    Maty podłogowe


   66. Additional CPV code(s):
    33140000
   67. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   68. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 9. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   69. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    Rurki intubacyjne z balonem zbrojone, prowadnice do intubacji


   74. Additional CPV code(s):
    33100000, 33171000
   75. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   76. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 10. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   77. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    Zamknięty system do odsysania górnych dróg oddechowych pacjenta


   82. Additional CPV code(s):
    33100000
   83. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   84. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 11. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   85. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
   89. Title:

    Zestawy do cystostomii


   90. Additional CPV code(s):
    33100000
   91. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   92. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 12. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   93. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:
   97. Title:

    Szkiełka, nożyki mikrotomowe


   98. Additional CPV code(s):
    33141000, 33141411
   99. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   100. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 13. Zadanie składa się z 7 pozycji.


   101. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:
   105. Title:

    Zestawy do drenażu jamy opłucnej, zestawy do znieczuleń


   106. Additional CPV code(s):
    33141642, 33171300, 33141000
   107. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   108. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 14. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   109. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   110. Information about options:
    Options: no
   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:
   113. Title:

    Płyn przeciw parowaniu szkieł optyk, filtry do insuflatora, łączniki


   114. Additional CPV code(s):
    33141200, 33140000
   115. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   116. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 15. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   117. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   118. Information about options:
    Options: no
   119. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   120. Additional information:
   121. Title:

    Zestawy do przezskórnej tracheostomii


   122. Additional CPV code(s):
    33171000
   123. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   124. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 16. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   125. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   126. Information about options:
    Options: no
   127. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   128. Additional information:
   129. Title:

    Dreny, worki do drenażu


   130. Additional CPV code(s):
    33141640, 33141642, 33141240
   131. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   132. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 17. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   133. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   134. Information about options:
    Options: no
   135. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   136. Additional information:
   137. Title:

    Końcówki do odsysania


   138. Additional CPV code(s):
    33140000
   139. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   140. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 18. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   141. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   142. Information about options:
    Options: no
   143. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   144. Additional information:
   145. Title:

    Nebulizatory, maski anestetyczne


   146. Additional CPV code(s):
    33157110
   147. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   148. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 19. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   149. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   150. Information about options:
    Options: no
   151. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   152. Additional information:
   153. Title:

    Tamponady


   154. Additional CPV code(s):
    33141000
   155. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   156. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 20. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   157. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   158. Information about options:
    Options: no
   159. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   160. Additional information:
   161. Title:

    Pudełko do liczenia igieł i zdejmowania ostrzy


   162. Additional CPV code(s):
    33141000
   163. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   164. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 21. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   165. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   166. Information about options:
    Options: no
   167. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   168. Additional information:
   169. Title:

    Osprzęt do aparatu CUSA Exel


   170. Additional CPV code(s):
    33162000
   171. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   172. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 22. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   173. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   174. Information about options:
    Options: no
   175. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   176. Additional information:
   177. Title:

    Przyrządy do żywienia, zestawy do przetoczeń, zgłębniki


   178. Additional CPV code(s):
    33692510
   179. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   180. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 23. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   181. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   182. Information about options:
    Options: no
   183. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   184. Additional information:
   185. Title:

    Kleszczyki naczyniowe


   186. Additional CPV code(s):
    33169000
   187. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   188. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 24. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   189. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   190. Information about options:
    Options: no
   191. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   192. Additional information:
   193. Title:

    Wapno sodowane do aparatów do znieczulenia


   194. Additional CPV code(s):
    24213000
   195. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   196. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 25. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   197. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   198. Information about options:
    Options: no
   199. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   200. Additional information:
   201. Title:

    Linie do ogrzewania


   202. Additional CPV code(s):
    33141000
   203. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   204. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 26. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   205. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   206. Information about options:
    Options: no
   207. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   208. Additional information:
   209. Title:

    Zestaw wkładek cytologicznych do cytowirówki MPW 341


   210. Additional CPV code(s):
    33141000
   211. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   212. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 27. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   213. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   214. Information about options:
    Options: no
   215. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   216. Additional information:
   217. Title:

    Sonda przełykowa Sengstakena


   218. Additional CPV code(s):
    33692510
   219. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   220. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 28. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   221. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   222. Information about options:
    Options: no
   223. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   224. Additional information:
   225. Title:

    Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej


   226. Additional CPV code(s):
    33141000
   227. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   228. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 29. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   229. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   230. Information about options:
    Options: no
   231. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   232. Additional information:
   233. Title:

    Piłki i pętle druciane


   234. Additional CPV code(s):
    33141000
   235. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   236. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 30. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   237. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   238. Information about options:
    Options: no
   239. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   240. Additional information:
   241. Title:

    Jednorazowe igłowe elektrody koncentryczne


   242. Additional CPV code(s):
    33141000
   243. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   244. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 31. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   245. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   246. Information about options:
    Options: no
   247. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   248. Additional information:
   249. Title:

    Linie próbkujące


   250. Additional CPV code(s):
    33141000
   251. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   252. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 32. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   253. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   254. Information about options:
    Options: no
   255. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   256. Additional information:
   257. Title:

    Zamknięty system do nawilżania


   258. Additional CPV code(s):
    33157810
   259. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   260. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 33. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   261. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   262. Information about options:
    Options: no
   263. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   264. Additional information:
   265. Title:

    Układy oddechowe


   266. Additional CPV code(s):
    33157810
   267. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   268. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 34. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   269. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   270. Information about options:
    Options: no
   271. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   272. Additional information:
   273. Title:

    Igły do portów


   274. Additional CPV code(s):
    33141000
   275. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   276. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 35. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   277. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   278. Information about options:
    Options: no
   279. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   280. Additional information:
   281. Title:

    Zestawy do przygotowania i podania cytostatyków


   282. Additional CPV code(s):
    33141000
   283. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   284. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 36. Zadanie składa się z 3 pozycji.


   285. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   286. Information about options:
    Options: no
   287. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   288. Additional information:
   289. Title:

    Kombinezony ochronne sterylne


   290. Additional CPV code(s):
    35113410
   291. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   292. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 37. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   293. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   294. Information about options:
    Options: no
   295. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   296. Additional information:
   297. Title:

    Zestawy do szynowania, kleszczyki urologiczne, koszyki do złogów


   298. Additional CPV code(s):
    33141210
   299. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   300. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 38. Zadanie składa się z 6 pozycji.


   301. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   302. Information about options:
    Options: no
   303. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   304. Additional information:
   305. Title:

    Przyrząd do jejunostomii


   306. Additional CPV code(s):
    33140000
   307. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   308. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 39. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   309. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   310. Information about options:
    Options: no
   311. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   312. Additional information:
   313. Title:

    Zatyczka układu rur pacjenta 22F


   314. Additional CPV code(s):
    33141000
   315. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   316. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 40. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   317. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   318. Information about options:
    Options: no
   319. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   320. Additional information:
   321. Title:

    Porty naczyniowe


   322. Additional CPV code(s):
    33141000
   323. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   324. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 41. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   325. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   326. Information about options:
    Options: no
   327. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   328. Additional information:
   329. Title:

    Zestaw do drenażu ran wraz z pojemnikami


   330. Additional CPV code(s):
    33141642
   331. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   332. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 42. Zadanie składa się z 3 pozycji.


   333. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   334. Information about options:
    Options: no
   335. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   336. Additional information:
   337. Title:

    Kaniule nosowe


   338. Additional CPV code(s):
    33141000
   339. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   340. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 43. Zadanie składa się z 5 pozycji.


   341. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   342. Information about options:
    Options: no
   343. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   344. Additional information:
   345. Title:

    Zestaw do wtórnego przetaczania pooperacyjnego krwi


   346. Additional CPV code(s):
    33194000
   347. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   348. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 44. Zadanie składa się z 4 pozycji.


   349. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   350. Information about options:
    Options: no
   351. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   352. Additional information:
   353. Title:

    Maski chirurgiczne


   354. Additional CPV code(s):
    33171110
   355. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   356. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 45. Zadanie składa się z 5 pozycji.


   357. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   358. Information about options:
    Options: no
   359. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   360. Additional information:
   361. Title:

    Igły aspiracyjne do bronchofiberoskopii


   362. Additional CPV code(s):
    33141320
   363. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   364. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 46. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   365. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   366. Information about options:
    Options: no
   367. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   368. Additional information:
   369. Title:

    Oprawki i osłony wymienne do okularów


   370. Additional CPV code(s):
    33734100
   371. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   372. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 47. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   373. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   374. Information about options:
    Options: no
   375. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   376. Additional information:
   377. Title:

    Koszulki ochronne


   378. Additional CPV code(s):
    33141000
   379. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   380. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 48. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   381. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   382. Information about options:
    Options: no
   383. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   384. Additional information:
   385. Title:

    Zestawy do punkcji opłucnej


   386. Additional CPV code(s):
    33141620
   387. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   388. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 49. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   389. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   390. Information about options:
    Options: no
   391. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   392. Additional information:
   393. Title:

    Kołnierze ortopedyczne


   394. Additional CPV code(s):
    33141730
   395. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   396. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 50. Zadanie składa się z 3 pozycji.


   397. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   398. Information about options:
    Options: no
   399. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   400. Additional information:
   401. Title:

    Strzykawki do pomp PERFUZOR SPACE


   402. Additional CPV code(s):
    33141310
   403. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   404. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 51. Zadanie składa się z 2 pozycji.


   405. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   406. Information about options:
    Options: no
   407. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   408. Additional information:
   409. Title:

    Łącznik do drenów THORAX


   410. Additional CPV code(s):
    33141000
   411. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   412. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 52. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   413. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   414. Information about options:
    Options: no
   415. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   416. Additional information:
   417. Title:

    Ostrza jednorazowe do strzygarki


   418. Additional CPV code(s):
    33141000
   419. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4.


   420. Description of the procurement:

    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ dla zadania nr 53. Zadanie składa się z 1 pozycji.


   421. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 20
    Quality criterion - Name: Termin płatności / Weighting: 20
    Price - Weighting: 60
   422. Information about options:
    Options: no
   423. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   424. Additional information:
   425. Title:

    Nakładki jednorazowe na sedes wraz z pojemnikami


   426. Additional CPV code(s):
    33771000, 44613400
   427. P