Catheters

31 aug

Number: 2687700

Country: Poland

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


31-08-2017

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Uniwersyteckie Centrum Kliniczne
   ul. Dębinki 7
   Gdańsk
   80-952
   Poland
   Telephone: +48 583492238
   E-mail: ebialko@uck.gda.pl
   Fax: +48 583492074
  2. Type of the contracting authority:
   Body governed by public law
  3. Main activity:
   Other activity: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych dla UCK.


    Reference number: 47/PN/2017
   2. Main CPV code:
    33141200, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000, 38437000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych dla UCK w ilości, asortymencie oraz wymaganiach bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ.

    2. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań bezwzględnych określonych w załączniku nr 3 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty.

    3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany asortyment spełniał wymagania dotyczące wyrobów medycznych zawarte w Ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 z późn. zm.) oraz w wydanych na podstawie tejże ustawy, aktach wykonawczych.

    4. Dostawa jednorazowych i wielorazowych wyrobów medycznych będzie realizowana na podstawie zamówień częściowych. Max termin dostawy: 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt do Działu Zaopatrzenia Medycznego.

    5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w zał.


   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 1 736 670.00 EUR
  2. Description
   1. Title:

    Część 1


   2. Additional CPV code(s):
    38437000
   3. Place of performance:
   4. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   8. Additional information:
   9. Title:

    Część 2


   10. Additional CPV code(s):
    38437000
   11. Place of performance:
   12. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   16. Additional information:
   17. Title:

    Część 3


   18. Additional CPV code(s):
    38437000
   19. Place of performance:
   20. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   24. Additional information:
   25. Title:

    Część 4


   26. Additional CPV code(s):
    38437000
   27. Place of performance:
   28. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 28
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 12
    Price - Weighting: 60
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   32. Additional information:
   33. Title:

    Część 5


   34. Additional CPV code(s):
    38437000
   35. Place of performance:
   36. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   37. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   38. Information about options:
    Options: no
   39. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   40. Additional information:
   41. Title:

    Część 6


   42. Additional CPV code(s):
    38437000
   43. Place of performance:
   44. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   45. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   46. Information about options:
    Options: no
   47. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   48. Additional information:
   49. Title:

    Część 7


   50. Additional CPV code(s):
    38437000
   51. Place of performance:
   52. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   53. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   54. Information about options:
    Options: no
   55. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   56. Additional information:
   57. Title:

    Część 8


   58. Additional CPV code(s):
    38437000
   59. Place of performance:
   60. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   61. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   62. Information about options:
    Options: no
   63. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   64. Additional information:
   65. Title:

    Część 9


   66. Additional CPV code(s):
    38437000
   67. Place of performance:
   68. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   69. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   70. Information about options:
    Options: no
   71. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   72. Additional information:
   73. Title:

    Część 10


   74. Additional CPV code(s):
    38437000
   75. Place of performance:
   76. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   77. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   78. Information about options:
    Options: no
   79. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   80. Additional information:
   81. Title:

    Część 11


   82. Additional CPV code(s):
    38437000
   83. Place of performance:
   84. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   85. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   86. Information about options:
    Options: no
   87. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   88. Additional information:
   89. Title:

    Część 12


   90. Additional CPV code(s):
    38437000
   91. Place of performance:
   92. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   93. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   94. Information about options:
    Options: no
   95. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   96. Additional information:
   97. Title:

    Część 13


   98. Additional CPV code(s):
    38437000
   99. Place of performance:
   100. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   101. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   102. Information about options:
    Options: no
   103. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   104. Additional information:
   105. Title:

    Część 14


   106. Additional CPV code(s):
    38437000
   107. Place of performance:
   108. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   109. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   110. Information about options:
    Options: no
   111. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   112. Additional information:
   113. Title:

    Część 15


   114. Additional CPV code(s):
    38437000
   115. Place of performance:
   116. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   117. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   118. Information about options:
    Options: no
   119. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   120. Additional information:
   121. Title:

    Część 16


   122. Additional CPV code(s):
    38437000
   123. Place of performance:
   124. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   125. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 32
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 8
    Price - Weighting: 60
   126. Information about options:
    Options: no
   127. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   128. Additional information:
   129. Title:

    Część 17


   130. Additional CPV code(s):
    38437000
   131. Place of performance:
   132. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   133. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 35
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 5
    Price - Weighting: 60
   134. Information about options:
    Options: no
   135. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   136. Additional information:
   137. Title:

    Część 18


   138. Additional CPV code(s):
    38437000
   139. Place of performance:
   140. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   141. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   142. Information about options:
    Options: no
   143. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   144. Additional information:
   145. Title:

    Część 19


   146. Additional CPV code(s):
    38437000
   147. Place of performance:
   148. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   149. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   150. Information about options:
    Options: no
   151. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   152. Additional information:
   153. Title:

    Część 20


   154. Additional CPV code(s):
    38437000
   155. Place of performance:
   156. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   157. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   158. Information about options:
    Options: no
   159. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   160. Additional information:
   161. Title:

    Część 21


   162. Additional CPV code(s):
    38437000
   163. Place of performance:
   164. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   165. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   166. Information about options:
    Options: no
   167. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   168. Additional information:
   169. Title:

    Część 22


   170. Additional CPV code(s):
    38437000
   171. Place of performance:
   172. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   173. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   174. Information about options:
    Options: no
   175. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   176. Additional information:
   177. Title:

    Część 23


   178. Additional CPV code(s):
    38437000
   179. Place of performance:
   180. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   181. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   182. Information about options:
    Options: no
   183. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   184. Additional information:
   185. Title:

    Część 24


   186. Additional CPV code(s):
    38437000
   187. Place of performance:
   188. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   189. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   190. Information about options:
    Options: no
   191. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   192. Additional information:
   193. Title:

    Część 25


   194. Additional CPV code(s):
    38437000
   195. Place of performance:
   196. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   197. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   198. Information about options:
    Options: no
   199. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   200. Additional information:
   201. Title:

    Część 26


   202. Additional CPV code(s):
    38437000
   203. Place of performance:
   204. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   205. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   206. Information about options:
    Options: no
   207. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   208. Additional information:
   209. Title:

    Część 27


   210. Additional CPV code(s):
    38437000
   211. Place of performance:
   212. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   213. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   214. Information about options:
    Options: no
   215. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   216. Additional information:
   217. Title:

    Część 28


   218. Additional CPV code(s):
    38437000
   219. Place of performance:
   220. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   221. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   222. Information about options:
    Options: no
   223. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   224. Additional information:
   225. Title:

    Część 29


   226. Additional CPV code(s):
    38437000
   227. Place of performance:
   228. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   229. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   230. Information about options:
    Options: no
   231. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   232. Additional information:
   233. Title:

    Część 30


   234. Additional CPV code(s):
    38437000
   235. Place of performance:
   236. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   237. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   238. Information about options:
    Options: no
   239. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   240. Additional information:
   241. Title:

    Część 31


   242. Additional CPV code(s):
    38437000
   243. Place of performance:
   244. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   245. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   246. Information about options:
    Options: no
   247. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   248. Additional information:
   249. Title:

    Część 32


   250. Additional CPV code(s):
    38437000
   251. Place of performance:
   252. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   253. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   254. Information about options:
    Options: no
   255. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   256. Additional information:
   257. Title:

    Część 33


   258. Additional CPV code(s):
    38437000
   259. Place of performance:
   260. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   261. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   262. Information about options:
    Options: no
   263. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   264. Additional information:
   265. Title:

    Część 34


   266. Additional CPV code(s):
    38437000
   267. Place of performance:
   268. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   269. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   270. Information about options:
    Options: no
   271. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   272. Additional information:
   273. Title:

    Część 35


   274. Additional CPV code(s):
    38437000
   275. Place of performance:
   276. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   277. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   278. Information about options:
    Options: no
   279. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   280. Additional information:
   281. Title:

    Część 36


   282. Additional CPV code(s):
    38437000
   283. Place of performance:
   284. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   285. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   286. Information about options:
    Options: no
   287. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   288. Additional information:
   289. Title:

    Część 37


   290. Additional CPV code(s):
    38437000
   291. Place of performance:
   292. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   293. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   294. Information about options:
    Options: no
   295. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   296. Additional information:
   297. Title:

    Część 38


   298. Additional CPV code(s):
    38437000
   299. Place of performance:
   300. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   301. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   302. Information about options:
    Options: no
   303. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   304. Additional information:
   305. Title:

    Część 39


   306. Additional CPV code(s):
    38437000
   307. Place of performance:
   308. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   309. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   310. Information about options:
    Options: no
   311. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   312. Additional information:
   313. Title:

    Część 40


   314. Additional CPV code(s):
    38437000
   315. Place of performance:
   316. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   317. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   318. Information about options:
    Options: no
   319. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   320. Additional information:
   321. Title:

    Część 41


   322. Additional CPV code(s):
    38437000
   323. Place of performance:
   324. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   325. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   326. Information about options:
    Options: no
   327. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   328. Additional information:
   329. Title:

    Część 42


   330. Additional CPV code(s):
    38437000
   331. Place of performance:
   332. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   333. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   334. Information about options:
    Options: no
   335. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   336. Additional information:
   337. Title:

    Część 43


   338. Additional CPV code(s):
    38437000
   339. Place of performance:
   340. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   341. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   342. Information about options:
    Options: no
   343. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   344. Additional information:
   345. Title:

    Część 44


   346. Additional CPV code(s):
    38437000
   347. Place of performance:
   348. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   349. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   350. Information about options:
    Options: no
   351. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   352. Additional information:
   353. Title:

    Część 45


   354. Additional CPV code(s):
    38437000
   355. Place of performance:
   356. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   357. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   358. Information about options:
    Options: no
   359. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   360. Additional information:
   361. Title:

    Część 46


   362. Additional CPV code(s):
    38437000
   363. Place of performance:
   364. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   365. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   366. Information about options:
    Options: no
   367. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   368. Additional information:
   369. Title:

    Część 47


   370. Additional CPV code(s):
    38437000
   371. Place of performance:
   372. Description of the procurement:

    Wielkość i zakres określony w załączniku nr 3 do SIWZ.


   373. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Jakość / Weighting: 30
    Quality criterion - Name: Termin dostawy / Weighting: 10
    Price - Weighting: 60
   374. Information about options:
    Options: no
   375. Information about European Union funds:
    The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
   376. Additional information:
 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2017/S 069-130043
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 1
   Lot No: 1
   Title:

   Część 1


  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 2
    Number of tenders received from SMEs: 2
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    Przędsibiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe LiMarco Lidia Zajkowska
    Mrągowo
    Poland
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 59 180.00 PLN
    Total value of the contract/lot: 46 380.00 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 2
    Lot No: 2
    Title:

    Część 2


   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 4
     Number of tenders received from SMEs: 4
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     Profilab s.c. W. Stachura, J. Holli, A. Więcek – Żychlińska
     Warszawa
     Poland
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 32 780.00 PLN
     Total value of the contract/lot: 23 320.00 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 3
     Lot No: 3
     Title:

     Część 3


    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      Number of tenders received from SMEs: 1
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      Medtronic Poland Sp. z o.o.
      Warszawa
      Poland
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 22 000.00 PLN
      Total value of the contract/lot: 21 120.00 PLN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 4
      Lot No: 4
      Title:

      Część 4


     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 4
       Number of tenders received from SMEs: 4
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel – Poznań Sp. z o.o.
       Poznań
       Poland
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 160 500.00 PLN
       Total value of the contract/lot: 89 400.00 PLN
      5. Information about subcontracting:

       Contract No: 5
       Lot No: 5
       Title:

       Część 5


      6. Award of contract
       1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
       2. Information about tenders:
        Number of tenders received: 2
        Number of tenders received from SMEs: 2
        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
       3. Name and address of the contractor:
        Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel – Poznań Sp. z o.o.
        Poznań
        Poland
        The contractor is an SME: yes
       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
        Initial estimated total value of the contract/lot: 30 450.00 PLN
        Total value of the contract/lot: 19 990.00 PLN
       5. Information about subcontracting:

        Contract No: 6
        Lot No: 6
        Title:

        Część 6


       6. Award of contract
        1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
        2. Information about tenders:
         Number of tenders received: 4
         Number of tenders received from SMEs: 4
         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
        3. Name and address of the contractor:
         Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
         Zabrze
         Poland
         The contractor is an SME: yes
        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
         Initial estimated total value of the contract/lot: 68 650.00 PLN
         Total value of the contract/lot: 53 460.00 PLN
        5. Information about subcontracting:

         Contract No: 7
         Lot No: 7
         Title:

         Część 7


        6. Award of contract
         1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
         2. Information about tenders:
          Number of tenders received: 1
          Number of tenders received from SMEs: 1
          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
         3. Name and address of the contractor:
          Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
          Zabrze
          Poland
          The contractor is an SME: yes
         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
          Initial estimated total value of the contract/lot: 6 750.00 PLN
          Total value of the contract/lot: 5 750.00 PLN
         5. Information about subcontracting:

          Contract No: 8
          Lot No: 8
          Title:

          Część 8


         6. Award of contract
          1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
          2. Information about tenders:
           Number of tenders received: 3
           Number of tenders received from SMEs: 3
           The contract has been awarded to a group of economic operators: no
          3. Name and address of the contractor:
           Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
           Zabrze
           Poland
           The contractor is an SME: yes
          4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
           Initial estimated total value of the contract/lot: 18 000.00 PLN
           Total value of the contract/lot: 11 385.00 PLN
          5. Information about subcontracting:

           Contract No: 9
           Lot No: 9
           Title:

           Część 9


          6. Award of contract
           1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
           2. Information about tenders:
            Number of tenders received: 2
            Number of tenders received from SMEs: 2
            The contract has been awarded to a group of economic operators: no
           3. Name and address of the contractor:
            Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
            Zabrze
            Poland
            The contractor is an SME: yes
           4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
            Initial estimated total value of the contract/lot: 800.00 PLN
            Total value of the contract/lot: 470.00 PLN
           5. Information about subcontracting:

            Contract No: 10
            Lot No: 10
            Title:

            Część 10


           6. Award of contract
            1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
            2. Information about tenders:
             Number of tenders received: 5
             Number of tenders received from SMEs: 5
             The contract has been awarded to a group of economic operators: no
            3. Name and address of the contractor:
             Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
             Zabrze
             Poland
             The contractor is an SME: yes
            4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
             Initial estimated total value of the contract/lot: 3 480.00 PLN
             Total value of the contract/lot: 2 784.00 PLN
            5. Information about subcontracting:

             Contract No: 11
             Lot No: 11
             Title:

             Część 11


            6. Award of contract
             1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
             2. Information about tenders:
              Number of tenders received: 2
              Number of tenders received from SMEs: 2
              The contract has been awarded to a group of economic operators: no
             3. Name and address of the contractor:
              Medtronic Poland Sp. z o.o.
              Warszawa
              Poland
              The contractor is an SME: yes
             4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
              Initial estimated total value of the contract/lot: 19 800.00 PLN
              Total value of the contract/lot: 18 180.00 PLN
             5. Information about subcontracting:

              Contract No: 12
              Lot No: 12
              Title:

              Część 12


             6. Award of contract
              1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
              2. Information about tenders:
               Number of tenders received: 2
               Number of tenders received from SMEs: 2
               The contract has been awarded to a group of economic operators: no
              3. Name and address of the contractor:
               Balton Sp. z o.o.
               Warszawa
               Poland
               The contractor is an SME: yes
              4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
               Initial estimated total value of the contract/lot: 40 000.00 PLN
               Total value of the contract/lot: 38 000.00 PLN
              5. Information about subcontracting:

               Contract No: 13
               Lot No: 13
               Title:

               Część 13


              6. Award of contract
               1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
               2. Information about tenders:
                Number of tenders received: 1
                Number of tenders received from SMEs: 1
                The contract has been awarded to a group of economic operators: no
               3. Name and address of the contractor:
                Aesculap – Chifa Sp. z o.o.
                Nowy Tomyśl
                Poland
                The contractor is an SME: yes
               4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                Initial estimated total value of the contract/lot: 13 950.00 PLN
                Total value of the contract/lot: 13 050.00 PLN
               5. Information about subcontracting:

                Contract No: 14
                Lot No: 14
                Title:

                Część 14


               6. Award of contract
                1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                2. Information about tenders:
                 Number of tenders received: 3
                 Number of tenders received from SMEs: 3
                 The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                3. Name and address of the contractor:
                 Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
                 Zabrze
                 Poland
                 The contractor is an SME: yes
                4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                 Initial estimated total value of the contract/lot: 26 600.00 PLN
                 Total value of the contract/lot: 17 950.00 PLN
                5. Information about subcontracting:

                 Contract No: 15
                 Lot No: 15
                 Title:

                 Część 15


                6. Award of contract
                 1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                 2. Information about tenders:
                  Number of tenders received: 2
                  Number of tenders received from SMEs: 2
                  The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                 3. Name and address of the contractor:
                  Akme Sp. z o.o.
                  Warszawa
                  Poland
                  The contractor is an SME: yes
                 4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                  Initial estimated total value of the contract/lot: 210 000.00 PLN
                  Total value of the contract/lot: 135 000.00 PLN
                 5. Information about subcontracting:

                  Contract No: 16
                  Lot No: 16
                  Title:

                  Część 16


                 6. Award of contract
                  1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                  2. Information about tenders:
                   Number of tenders received: 3
                   Number of tenders received from SMEs: 3
                   The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                  3. Name and address of the contractor:
                   Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel – Poznań Sp. z o.o.
                   Poznań
                   Poland
                   The contractor is an SME: yes
                  4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                   Initial estimated total value of the contract/lot: 211 150.00 PLN
                   Total value of the contract/lot: 142 535.00 PLN
                  5. Information about subcontracting:

                   Contract No: 17
                   Lot No: 17
                   Title:

                   Część 17


                   Contract No: 18
                   Lot No: 18
                   Title:

                   Część 18


                  6. Award of contract
                   1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                   2. Information about tenders:
                    Number of tenders received: 6
                    Number of tenders received from SMEs: 6
                    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                   3. Name and address of the contractor:
                    Advance Europe Sp. z o.o.
                    Warszawa
                    Poland
                    The contractor is an SME: yes
                   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                    Initial estimated total value of the contract/lot: 69 000.00 PLN
                    Total value of the contract/lot: 53 400.00 PLN
                   5. Information about subcontracting:

                    Contract No: 19
                    Lot No: 19
                    Title:

                    Część 19


                   6. Award of contract
                    1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                    2. Information about tenders:
                     Number of tenders received: 2
                     Number of tenders received from SMEs: 2
                     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                    3. Name and address of the contractor:
                     Sonda W. Makowski i Wspólnicy Sp. jawna
                     Tarnowo-Podgórne
                     Poland
                     The contractor is an SME: yes
                    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                     Initial estimated total value of the contract/lot: 16 000.00 PLN
                     Total value of the contract/lot: 13 700.00 PLN
                    5. Information about subcontracting:

                     Contract No: 20
                     Lot No: 20
                     Title:

                     Część 20


                    6. Award of contract
                     1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
                     2. Information about tenders:
                      Number of tenders received: 1
                      Number of tenders received from SMEs: 1
                      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                     3. Name and address of the contractor:
                      Zarys International Group Sp. z o.o. Sp.k.
                      Zabrze
                      Poland
                      The contractor is an SME: yes
                     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                      Initial estimated total value of the contract/lot: 22 500.00 PLN
                      Total value of the contract/lot: 26 340.00 PLN
                     5. Information about subcontracting:

                      Contract No: 21
                      Lot No: 21
                      Title:

                      Część 21


                     6. Award of contract
                      1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
                      2. Information about tenders:
                       Number of tenders received: 1
                       Number of tenders received from SMEs: 1
                       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                      3. Name and address of the contractor:
                       Promed S.A.
                       Warszawa
                       Poland
                       The contractor is an SME: yes
                      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                       Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
                       Total value of the contract/lot: 28 500.00 PLN
                      5. Information about subcontracting:

                       Contract No: 22
                       Lot No: 22
                       Title:

                       Część 22


                      6. Award of contract
                       1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-06
                       2. Information about tenders:
                        Number of tenders received: 1
                        Number of tenders received from SMEs: 1
                        The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                       3. Name and address of the contractor:
                        Stryker Polska Sp. z o.o.
                        Warszawa
                        Poland
                        The contractor is an SME: yes
                       4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                        Initial estimated total value of the contract/lot: 30 000.00 PLN
                        Total value of the contract/lot: 27 000.00 PLN
                       5. Information about subcontracting:

                        Contract No: 23
                        Lot No: 23
                        Title:

                        Część 23


                       6. Award of contract
                        1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                        2. Information about tenders:
                         Number of tenders received: 4
                         Number of tenders received from SMEs: 4
                         The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                        3. Name and address of the contractor:
                         Akme Sp. z o.o.
                         Warszawa
                         Poland
                         The contractor is an SME: yes
                        4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                         Initial estimated total value of the contract/lot: 33 000.00 PLN
                         Total value of the contract/lot: 24 750.00 PLN
                        5. Information about subcontracting:

                         Contract No: 24
                         Lot No: 24
                         Title:

                         Część 24


                        6. Award of contract
                         1. Date of conclusion of the contract: 2017-07-18
                         2. Information about tenders:
                          Number of tenders received: 3
                          Number of tenders received from SMEs: 3
                          The contract has been awarded to a group of economic operators: no
                         3. Name and address of the contractor:
                          Centrum Zaopatrzenia Medycznego i Weterynaryjnego „Centrowet – Cezal”Sp. z o.o.
                          Poznań
                          Poland
                          The contractor is an SME: yes
                         4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
                          Initial estimated total value of the contract/lot: 200 000.00 PLN
                          Total value of the contract/lot: 140 000.00 PLN
                         5. Information about subcontracting:

                          Contract No: 25
                          Lot No: 25
                          Title:

                          Część 25


                         6. Award of contract 
                          Copyright © 2016-2018, TenderInfo.Org
                          All rights reserved.
                          E-mail: info@tenderinfo.org
                          Phone: +79164983195
                          Address: 119361, Moscow, Bolshaya Ochakovskaya street, house 47-a, building 1
                          Terms and conditions Site calendar