Electronic, electromechanical and electrotechnical supplies

14 sep

Number: 9968010

Country: Poland

Source: TED


Link to original

To view links to the source need to register

Publication date


14-09-2018

Description


 1. Section I
  1. Name and addresses
   Instytut im. Jerzego Grotowskiego
   Rynek - Ratusz 27
   Wrocław
   50-101
   Poland
   Telephone: +48 713434267
   E-mail: sekretariat@grotowski-institute.art.pl
  2. Type of the contracting authority:
   Other type: Miejska Instytucja kultury
  3. Main activity:
   Recreation, culture and religion
 2. Section II
  1. Scope of the procurement:
   1. Title:

    Dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego

    Reference number: ZP/PN/02/2018
   2. Main CPV code:
    31700000, 31520000, 31530000, 79632000, 38652120, 32000000, 51310000, 30200000, 32000000, 32342000, 32343100, 32342400, 44210000
   3. Type of contract:
    Supplies
   4. Short description:

    Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Starej Piekarni w zakresie teatralny systemu oświetleniowego, nagłośnieniowego, multimedialnego oraz scenicznego oraz prace instalatorskie wraz ze szkoleniem pracowników. Dostawa została podzielona na cztery odrębne części: w tym: Część 1: Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami.

    Część 2: Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

    Część 3: Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

    Część 4: Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych.

    — szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia został zawarty w SIWZ w tym rozdziale III Opis przedmiotu zamówienia oraz art. 3 Rozdziału I SIWZ

   5. Information about lots:
    This contract is divided into lots: yes
   6. Total value of the procurement:
    Value excluding VAT: 3 229 335.00 PLN
  2. Description
   1. Title:

    Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami

   2. Additional CPV code(s):
    31520000, 31530000, 79632000
   3. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Instytut im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu wraz z budynkiem Starej Piekarnii

   4. Description of the procurement:

    Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami - polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

    Sterownik oświetlenia - 2 szt.

    Dimer różnej mocy - 30 szt.

    Rozdzielnia - 3 szt.

    Zestaw okablowania do części oświetleniowej wyposażenia Sali – 1 komplet

    Reflektor różnego typu i mocy - 370 szt

    Filtr do reflektorów - 8 szt.

    Stroboskop - 4 szt

    Statyw - 30 szt

    Osprzęt-haki, mocowania, łączenia - 1 zestaw

    Wytwornica mgły - 2 szt

    Wytwornica dymu - 2 szt.

    — szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

    2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

    3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

    4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

    5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

    6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi urządzeń i wszelkich urządzeń technicznych towarzyszących, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

    7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

    8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich

    9. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu umowy określa wzór umowy stanowiący Rozdział II SIWZ

   5. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 50 %
    Price - Weighting: 50 %
   6. Information about options:
    Options: no
   7. Information about European Union funds:
   8. Additional information:

    Szczegółowy sposób obliczenia ceny znajduje się w SIWZ.

   9. Title:

    Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

   10. Additional CPV code(s):
    38652120, 32000000, 51310000, 30200000
   11. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni

   12. Description of the procurement:

    Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego – polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

    a) Karta graficzna - 2 szt.

    b) Projektor różnego typu i różnej mocy -11 szt.

    c) Zestawu obiektywów - 3 szt.

    d) Komputery do odtwarzania – 2 szt.

    e) Odtwarzacz DVD - 2 szt.

    f) Ekran różnego typu i rozmiaru - 3 szt.

    g) Zestaw okablowania niezbędnego do podłączenia zestawu multimediów – 1 komplet

    — szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

    2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

    3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

    4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

    5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

    6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

    7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

    8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

    9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

   13. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 50 %
    Price - Weighting: 50 %
   14. Information about options:
    Options: no
   15. Information about European Union funds:
   16. Additional information:

    Sposób obliczenia kryteriów oceny oferty znajduje się w SIWZ Rozdział I

   17. Title:

    Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

   18. Additional CPV code(s):
    32000000, 32342000, 32343100, 32342400
   19. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni zlokalizowanym we Wrocławiu

   20. Description of the procurement:

    Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia- polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

    a) Mikser dźwiękowy – 6 szt.

    b) Końcówka mocy/wzmacniacz dźwięku- 1 szt

    c) Głośnik różnego typu i różnej mocy – 18 szt.

    d) Odsłuch aktywny komplet – 4 szt.

    e) Mikrofon różnego typu - 70 szt.

    f) Mikrofon perkusyjny – zestaw- 1 szt.

    g) System interkomowy 1 komplet

    h) Okablowanie niezbędne do sprzężenia sprzętów nagłośnieniowych 1 komplet

    i) Statyw mikrofonowy – 30 szt.

    j) Osprzęt nagłośnieniowy 1 komplet.

    k) Odtwarzacz CD - 2 szt.

    l) Odtwarzacz MD - 2 szt.

    m) Zestaw nagłośnienia - wzmacniacze, korektory cyfrowe. – 1 komplet

    — szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

    2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

    3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

    4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

    5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

    6. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobligowany przeprowadzić Szkolenie od podstaw wskazanych pracowników Zamawiającego (maksymalnie 10 osób) dotyczące obsługi konsolet i wszelkich urządzeń technicznych, praktycznego programowania wykorzystywanego w teatrze/operze/balecie oraz obsługi zaoferowanego systemu scenicznego – co najmniej 3 sesje po 3 dni po 5 - 8 godzin w ustalonych z Zamawiającym terminach. Szkolenie musi być zrealizowane przez osobę, która posiada pisemną rekomendację wystawioną przez producenta urządzeń. Zamawiający wymaga przedstawienia wyżej wymienionej rekomendacji na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem szkolenia. W razie konieczności Wykonawca w ramach ceny zapewni tłumacza na czas szkolenia.

    7. Sprzęt ma być dostarczony do siedziby Zamawiającego, ustawiony i uruchomiony w miejscu wskazanym przez użytkownika, w sposób umożliwiający natychmiastowe używanie zgodnie z przeznaczeniem.

    8. Urządzenia będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2016 roku) i nie mogą być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich.

    9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych prac, dostaw oraz zastosowanych podzespołów i materiałów.

    10. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego znajduje się w Rozdziale III SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

    11. Szczegółowe warunki w zakresie realizacji przedmiotu umowy zostały wskazane W Rozdziale II SIWZ – Wzór umowy.

   21. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 50 %
    Price - Weighting: 50 %
   22. Information about options:
    Options: no
   23. Information about European Union funds:
   24. Additional information:

    Sposób oceny oferty znajduje się w rozdziale I SIWZ.

   25. Title:

    Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych

   26. Additional CPV code(s):
    44210000
   27. Place of performance:
    Main site or place of performance:

    Instytut im. J. Grotowskiego wraz z budynkiem Starej Piekarni zlokalizowanym we Wrocławiu

   28. Description of the procurement:

    Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych. - polega na: dostarczeniu następujących elementów wyposażenia:

    Kompletna konstrukcja typu Qadro 350 - 256 m2

    Wciągarki o nośności min. 1T - 36 szt.

    Sterownik do konstrukcji oświetlenia – 1 szt.

    Zestaw podestów – 120 szt.

    Zestaw kotar – 16 szt.

    Horyzont - 2 szt.

    Podłoga baletowa – 400 m2

    Winda sceniczna typu GENIE – 1 szt.

    Elektryczny podnośnik widłowy – 1 szt.

    Zestaw drabin/rusztowań do obsługi sprzętu – 4 szt.

    Konstrukcja pod widownie – 1 komplet.

    Zestaw osprzętu do zamocowania konstrukcji(łączniki,mocowania,przedłużki)-1 komplet

    Krzesło systemowe miękkie – 400 szt.

    Kompletny Trisystem 1 szt. (8 elementów x16 m) – 128 m2

    Kompletny Duostem 1 szt. (16 elementów x16 m) – 256 m2

    Kompletna podłoga sceny(400 elementów) - 400 m2

    — szczegółowa specyfikacja parametrów urządzeń znajduje się w Rozdziale III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia

    2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia będzie musiał przeprowadzić również instalacje okablowania w zakresie wymaganym do prawidłowego działania urządzeń oraz wszelkie niezbędne konfiguracje, rozruchy, testy.

    3. Wszystkie zaoferowane przez Wykonawcę urządzenia muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nie używane.

    4. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na wszystkie dostarczone urządzenia, oprogramowanie, akcesoria oraz przeprowadzone prace montażowe zgodnie z zasadami wskazanymi we wzorze umowy stanowiącym Rozdział nr II do SIWZ.

    5. Dostarczane urządzenia/elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, nie powystawowe nieregenerowane, kompletne, oznakowane znakiem CE, a także posiadać niezbędne instrukcje i gwarancje. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wykonując przedmiot umowy kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi (w języku polskim lub angielskim).

    6. W przypadku gdy Zamawiający dokonał OPZ w dokumentacji będącej załącznikiem do SIWZ przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę, jeśli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, jak również za pomocą norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Wykonawcy zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub równoważnych o parametrach tego typu, lecz nie gorszych od wskazanych.

    7. Podane w OPZ nazwy wyrobów są przykładowe i mają na celu doprecyzowanie wymagań Zamawiającego. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeżone lub wyłączne, lub też określone jest pochodzenie sprzętu lub jego części – należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż te wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2017 r., poz.1579).

   29. Award criteria:
    Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 50 %
    Price - Weighting: 50 %
   30. Information about options:
    Options: no
   31. Information about European Union funds:
   32. Additional information:

    Sposób oceny oferty znajduje się w Rozdziale I SIWZ

 3. Section IV
  1. Description:
   1. Type of procedure:
    Open procedure
   2. Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system:
   3. Information about electronic auction:
   4. Information about the Government Procurement Agreement (GPA):
    The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
  2. Administrative information:
   1. Previous publication concerning this procedure:
    Notice number in the OJ S: 2018/S 116-263465
   2. Information about termination of dynamic purchasing system:
   3. Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice:
 4. Section V
  1. Contract No: 1/SP/2018
   Lot No: 1
   Title:

   Dostawa sprzętu oświetleniowego wraz z akcesoriami zgodnie z wymaganiami

  2. Award of contract
   1. Date of conclusion of the contract: 2018-08-17
   2. Information about tenders:
    Number of tenders received: 1
    Number of tenders received from SMEs: 1
    Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
    Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
    Number of tenders received by electronic means: 0
    The contract has been awarded to a group of economic operators: no
   3. Name and address of the contractor:
    LTT Sp. z o.o.
    1130019056
    Bakalarska 17
    Warszawa
    02-212
    Poland
    E-mail: ltt@ltt.com.pl
    The contractor is an SME: yes
   4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
    Initial estimated total value of the contract/lot: 867 020.00 PLN
    Total value of the contract/lot: 1 096 130.49 PLN
   5. Information about subcontracting:

    Contract No: 2/SP/2018
    Lot No: 2
    Title:

    Dostawa projektorów multimedialnych zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

   6. Award of contract
    1. Date of conclusion of the contract: 2018-08-17
    2. Information about tenders:
     Number of tenders received: 1
     Number of tenders received from SMEs: 1
     Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
     Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
     Number of tenders received by electronic means: 0
     The contract has been awarded to a group of economic operators: no
    3. Name and address of the contractor:
     LTT Sp. z o.o.
     1130019056
     Bakalarska 17
     Warszawa
     02-212
     Poland
     E-mail: ltt@ltt.com.pl
     The contractor is an SME: yes
    4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
     Initial estimated total value of the contract/lot: 518 575.00 PLN
     Total value of the contract/lot: 592 060.50 PLN
    5. Information about subcontracting:

     Contract No: 3/SP/2018
     Lot No: 3
     Title:

     Dostawa urządzeń systemu nagłośnieniowego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia

    6. Award of contract
     1. Date of conclusion of the contract: 2018-08-29
     2. Information about tenders:
      Number of tenders received: 1
      Number of tenders received from SMEs: 1
      Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
      Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
      Number of tenders received by electronic means: 0
      The contract has been awarded to a group of economic operators: no
     3. Name and address of the contractor:
      M. Ostrowski Spółka jawna
      8992429726
      al. Armii Krajowej 5
      Wrocław
      50-541
      Poland
      E-mail: przetargi@mostrowski.pl
      The contractor is an SME: yes
     4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
      Initial estimated total value of the contract/lot: 489 330.00 PLN
      Total value of the contract/lot: 679 998.12 PLN
     5. Information about subcontracting:

      Contract No: 4/SP/2018
      Lot No: 4
      Title:

      Dostawa wyposażenia scenicznego Starej Piekarni w tym widowni oraz konstrukcji scenicznych

     6. Award of contract
      1. Date of conclusion of the contract: 2018-08-31
      2. Information about tenders:
       Number of tenders received: 1
       Number of tenders received from SMEs: 1
       Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
       Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
       Number of tenders received by electronic means: 0
       The contract has been awarded to a group of economic operators: no
      3. Name and address of the contractor:
       PPHU Lumex Waldemar Pióro, Leszek Pióro s.c.
       6120004021
       ul. Dolne Młyny 77
       Bolesławiec
       59-700
       Poland
       E-mail: lumex@lumex.com.pl
       The contractor is an SME: yes
      4. Information on value of the contract/lot (excluding VAT):
       Initial estimated total value of the contract/lot: 1 354 410.00 PLN
       Total value of the contract/lot: 1 582 146.45 PLN
      5. Information about subcontracting:

    7. Section VI
     1. Additional information

      Szczegółowy sposób obliczenia ceny znajduje się w SIWZ.

     2. Procedures for review
      1. Review body
       Krajowa Izba Odwoławcza
       ul. Postępu 17a
       Warszawa
       02-676
       Poland
       Telephone: +22 4587801
       E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
      2. Body responsible for mediation procedures

      3. Service from which information about the review procedure may be obtained

       1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

       2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, Ustawy Pzp 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp.

       3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się:

       a) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

       b) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na

       podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu

       należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego

       wniesienia.

       4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

       a) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem;

       b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii

       Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę.

       Krajowa Izba Odwoławcza
       ul. Postępu 17a
       Warszawa
       02-676
       Poland
       Telephone: +22 4587809
       E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
     3. Date of dispatch of this notice
      2018-09-11