Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie: Tenders

E-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Phone: +48 632403900
Country: Poland
Town: Konin
Address: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Koninie
ul. Poznańska 49
Konin
62-510
Poland
Osoba do kontaktów: 62-510
Tel.: +48 632403900
E-mail: pwikkonin@pwik-konin.com.pl
Faks: +48 632458380
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik-konin.com.pl

Contracts: 6
tenders: 46
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 46
27 nov

Number: 13935900

Country: Poland

Source: TED

20 nov

Number: 13664848

Country: Poland

Source: TED

20 nov

Number: 13664840

Country: Poland

Source: TED

19 oct

Number: 12938413

Country: Poland

Source: TED

19 oct

Number: 12938409

Country: Poland

Source: TED

19 oct

Number: 12938245

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12913237

Country: Poland

Source: TED