16 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Tenders

E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Phone: +48 261474572
Country: Poland
Town: Oleszno
Address: 16 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Główna 1
Oleszno
78-513
Poland
Punkt kontaktowy: 78-513
Osoba do kontaktów: Katarzyna Trębas
Tel.: +48 261474572
E-mail: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl
Faks: +48 261474571
Adresy internetowe:
Ogólny adres: http://16wog.ron.mil.pl

Contracts: 61
tenders: 25
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 25
20 sep

Number: 4353827

Country: Poland

Source: TED