Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska: Tenders


E-mail: katarzyna.galecka@gdos.gov.pl
Phone: +48 223692900
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
PL
Wawelska 52/54
Warszawa
00-922
Poland
Osoba do kontaktów: 00-922
Tel.: +48 223692900
E-mail: katarzyna.galecka@gdos.gov.pl
Faks: +48 223692120
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gdos.gov.pl/
Total: 10
24 aug

Number: 3884282

Country: Poland

Source: TED

19 jul

Number: 3207654

Country: Poland

Source: TED

15 apr

Number: 1388595

Country: Poland

Source: TED