Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku: Tenders


E-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl
Phone: +48 856645839
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Poland
Osoba do kontaktów: 00-874
Tel.: +48 856645839
E-mail: ekozlowska@gddkia.gov.pl
Faks: +48 856526157
Kod NUTS: PL34
Adresy internetowe:
Główny adres: www.gddkia.gov.pl
Total: 1