Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego: Tenders

E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Phone: +48 713957404
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Poland
Osoba do kontaktów: 51-149
Tel.: +48 713957404
E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Faks: +48 713957428
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Contracts: 398
tenders: 98
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 98
11 aug

Number: 11561506

Country: Poland

Source: TED

03 aug

Number: 11414259

Country: Poland

Source: TED

17 jul

Number: 11036952

Country: Poland

Source: TED