Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego: Tenders

E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Phone: +48 713957404
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Poland
Osoba do kontaktów: 51-149
Tel.: +48 713957404
E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Faks: +48 713957428
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Contracts: 186
Sum: 19242686
tenders: 23
Source: TED


Period: 12.09.2017-10.02.2017

Total: 23
29 aug

Number: 3960200

Country: Poland

Source: TED

07 jul

Number: 3003515

Country: Poland

Source: TED