Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego: Tenders

E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Phone: +48 713957404
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Poland
Osoba do kontaktów: 51-149
Tel.: +48 713957404
E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Faks: +48 713957428
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Contracts: 186
tenders: 34
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 34
21 oct

Number: 4969919

Country: Poland

Source: TED

21 oct

Number: 4969886

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 4898648

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 4898643

Country: Poland

Source: TED

17 oct

Number: 4871864

Country: Poland

Source: TED

17 oct

Number: 4871862

Country: Poland

Source: TED

17 oct

Number: 4871824

Country: Poland

Source: TED