Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego: Tenders

E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Phone: +48 713957404
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Poland
Osoba do kontaktów: 51-149
Tel.: +48 713957404
E-mail: aoborzynska@szpital.wroc.pl
Faks: +48 713957428
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.pl

Contracts: 512
tenders: 160
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 160
20 oct

Number: 12965687

Country: Poland

Source: TED

19 oct

Number: 12937700

Country: Poland

Source: TED