Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie: Tenders

E-mail: dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl
Phone: +94 3118060
Country: Poland
Town: Koszalin
Address: Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie
ul. Połczyńska 24
Koszalin
75-815
Poland
Osoba do kontaktów: 75-815
Tel.: +94 3118060
E-mail: dorota.szarkowska@zdit-koszalin.pl
Faks: +94 3425419
Kod NUTS: PL422
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdit-koszalin.pl

Contracts: 6
tenders: 9
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 9