Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole: Tenders

E-mail: iwona.klassura@spzozkolo.pl
Country: Poland
Town: Koło
Address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kole
ul. Ks. J. Poniatowskiego 25
Koło
62-600
Poland
Osoba do kontaktów: 62-600
E-mail: iwona.klassura@spzozkolo.pl
Kod NUTS: PL414
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzozkolo.pl

Contracts: 52
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5