Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher: Tenders

E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Phone: +48 228449406
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher
000288567
ul. Spartańska 1
Warszawa
02-637
Poland
Osoba do kontaktów: 02-637
Tel.: +48 228449406
E-mail: dzial.zamowien@spartanska.pl
Faks: +48 228449406
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spartanska.pl

Contracts: 27
Sum: 4996253
tenders: 34
Source: TED


Period: 19.09.2017-10.02.2017

Total: 34