Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku: Tenders

E-mail: zam.pub@zozsanok.pl
Phone: +48 134656290
Country: Poland
Town: Sanok
Address: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku
ul. 800-lecia 26
Sanok
38-500
Poland
Osoba do kontaktów: 38-500
Tel.: +48 134656290
E-mail: zam.pub@zozsanok.pl
Faks: +48 134656290
Kod NUTS: PL323
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zozsanok.pl

Contracts: 468
tenders: 99
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 99