Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: Tenders

E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Osoba do kontaktów: 02-326
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Contracts: 433
tenders: 412
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 412
17 feb

Number: 7837715

Country: Poland

Source: TED

17 feb

Number: 7837690

Country: Poland

Source: TED

17 feb

Number: 7837257

Country: Poland

Source: TED

16 feb

Number: 7814324

Country: Poland

Source: TED

09 feb

Number: 7639385

Country: Poland

Source: TED

09 feb

Number: 7639213

Country: Poland

Source: TED

09 feb

Number: 7638916

Country: Poland

Source: TED

09 feb

Number: 7638915

Country: Poland

Source: TED

09 feb

Number: 7638914

Country: Poland

Source: TED