Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: Tenders

E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Osoba do kontaktów: 02-326
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Contracts: 715
tenders: 696
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 696
18 oct

Number: 12912733

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912699

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912309

Country: Poland

Source: TED

13 oct

Number: 12813344

Country: Poland

Source: TED

12 oct

Number: 12788946

Country: Poland

Source: TED

12 oct

Number: 12788931

Country: Poland

Source: TED

11 oct

Number: 12764508

Country: Poland

Source: TED

10 oct

Number: 12742740

Country: Poland

Source: TED

09 oct

Number: 12718627

Country: Poland

Source: TED