Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: Tenders

E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Osoba do kontaktów: 02-326
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Contracts: 577
tenders: 557
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 557
14 jun

Number: 10415531

Country: Poland

Source: TED

14 jun

Number: 10415527

Country: Poland

Source: TED

14 jun

Number: 10415514

Country: Poland

Source: TED

14 jun

Number: 10415509

Country: Poland

Source: TED

14 jun

Number: 10415489

Country: Poland

Source: TED