Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia: Tenders

E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia
REGON: 010705939; NIP: 525-15-53-851
Al. Jerozolimskie 155, pok. 115
Warszawa
02-326
Poland
Osoba do kontaktów: 02-326
E-mail: m.gorski@zzpprzymz.pl
Faks: +48 228833513
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zzpprzymz.pl

Contracts: 778
tenders: 732
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 732
11 dec

Number: 14359675

Country: Poland

Source: TED

11 dec

Number: 14359662

Country: Poland

Source: TED

11 dec

Number: 14359659

Country: Poland

Source: TED

08 dec

Number: 14299369

Country: Poland

Source: TED