Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie: Tenders

E-mail: marketing@cskmswia.pl
Phone: +48 225081821
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
006472651
Wołoska 137
Warszawa
02-507
Poland
Osoba do kontaktów: 02-507
Tel.: +48 225081821
E-mail: marketing@cskmswia.pl
Faks: +48 225081803
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.cskmswia.pl

Contracts: 947
tenders: 317
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 317
11 oct

Number: 12764948

Country: Poland

Source: TED