Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Tenders

E-mail: zp@wckik.pl
Phone: +48 261845557
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Koszykowa 78
Warszawa
00-671
Poland
Osoba do kontaktów: 00-671
Tel.: +48 261845557
E-mail: zp@wckik.pl
Faks: +48 261845135
Kod NUTS: PL12
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wckik.pl

Contracts: 39
tenders: 36
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 36