Regionalne Centrum Krwiodawstwia i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Tenders


E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
Phone: +48 914221898
Country: Poland
Town: Szczecin
Address: Regionalne Centrum Krwiodawstwia i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
al. Wojska Polskiego 80/82
Szczecin
70-482
Poland
Osoba do kontaktów: 70-482
Tel.: +48 914221898
E-mail: sekretariat@krwiodawstwo.szczecin.pl
Faks: +48 914221898
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.krwiodawstwo.szczecin.pl
Total: 1