Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego Górnośląskie Centrum Medyczne im. Leszka Gieca: Tenders

Country: Poland
Contracts: 217
Sum: 55762024
tenders: 276


Period: 12.08.2017-06.05.2017 06.05.2017-29.01.2017

Total: 142