Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Tenders

E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Country: Poland
Town: Katowice
Address: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
Katowice
40-027
Poland
Osoba do kontaktów: 40-027
E-mail: duo@spskm.katowice.pl
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spskm.katowice.pl

Contracts: 50
tenders: 89
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 89
13 jan

Number: 7051142

Country: Poland

Source: TED

30 dec

Number: 6725025

Country: Poland

Source: TED