Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach: Tenders

E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Country: Poland
Town: Gliwice
Address: Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach
ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
Gliwice
44-101
Poland
Osoba do kontaktów: 44-101
E-mail: przetargi@io.gliwice.pl
Faks: +48 322789197
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.io.gliwice.pl

Contracts: 151
Sum: 60251328
tenders: 47
Source: TED


Period: 14.09.2017-10.02.2017

Total: 47