Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach: Tenders

E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Phone: +48 323704241
Country: Poland
Town: Zabrze
Address: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. S. Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. 3 Maja 13-15
Zabrze
41-800
Poland
Osoba do kontaktów: 41-800
Tel.: +48 323704241
E-mail: zampubli@szpital.zabrze.pl
Faks: +48 323704207
Kod NUTS: PL229
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.zabrze.pl

Contracts: 330
tenders: 105
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 105
19 oct

Number: 12938167

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912805

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912804

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912803

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912802

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912801

Country: Poland

Source: TED

18 oct

Number: 12912800

Country: Poland

Source: TED

16 oct

Number: 12848065

Country: Poland

Source: TED

16 oct

Number: 12847972

Country: Poland

Source: TED

12 oct

Number: 12788955

Country: Poland

Source: TED