Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu: Tenders

E-mail: dzp@spsk2.pl
Phone: +48 618691759
Country: Poland
Town: Poznań
Address: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Przybyszewskiego 49
Poznań
60-355
Poland
Osoba do kontaktów: 60-355
Tel.: +48 618691759
E-mail: dzp@spsk2.pl
Faks: +48 618691847
Kod NUTS: PL415
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spsk2.pl

Contracts: 898
tenders: 339
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 339