Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: Tenders

E-mail: a.skotnicka@zwikszczecin.pl
Phone: +48 914426276
Country: Poland
Town: Szczecin
Address: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. M. Golisza 10
Szczecin
71-682
Poland
Osoba do kontaktów: 71-682
Tel.: +48 914426276
E-mail: a.skotnicka@zwikszczecin.pl
Faks: +48 914221258
Kod NUTS: PL424
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zwik.szczecin.pl

Contracts: 28
tenders: 54
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 54
14 dec

Number: 14465550

Country: Poland

Source: TED