Starostwo Powiatowe w Poznaniu: Tenders

E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Phone: +48 618410790
Country: Poland
Town: Poznań
Address: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Poland
Osoba do kontaktów: 60-509
Tel.: +48 618410790
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Faks: +48 618418823
Kod NUTS: PL418
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

Contracts: 51
tenders: 40
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 40
05 dec

Number: 14146573

Country: Poland

Source: TED

11 oct

Number: 12764349

Country: Poland

Source: TED