Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich: Tenders

E-mail: wzp@pzdw.pl
Phone: +48 0178609490
Country: Poland
Town: Rzeszów
Address: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. T. Boya Żeleńskiego 19a
Rzeszów
35-105
Poland
Punkt kontaktowy: 35-105
Osoba do kontaktów: Mariusz Górak
Tel.: +48 0178609490
E-mail: wzp@pzdw.pl
Faks: +48 0178609480
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.pzdw.pl

Contracts: 260
tenders: 166
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 166
13 nov

Number: 13476722

Country: Poland

Source: TED