Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe: Tenders


E-mail: ppl.wzp@um.warszawa.pl
Phone: +48 224435510
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe
ul. Grochowska 274
Warszawa
03-841
Poland
Osoba do kontaktów: 03-841
Tel.: +48 224435510
E-mail: ppl.wzp@um.warszawa.pl
Faks: +48 224435552
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pragapld.waw.pl
Total: 13
12 sep

Number: 12174655

Country: Poland

Source: TED

11 sep

Number: 12147586

Country: Poland

Source: TED

18 may

Number: 9799432

Country: Poland

Source: TED

16 may

Number: 9718232

Country: Poland

Source: TED