Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973: Tenders

E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Phone: +48 225478817
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
ul. J.P. Woronicza 17
Warszawa
00-999
Poland
Osoba do kontaktów: 00-999
Tel.: +48 225478817
E-mail: sekretariatbzizp@tvp.pl
Faks: +48 225477384
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tvp.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.tvp.pl/zamowienia_publiczne/

Contracts: 128
tenders: 169
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 169