Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: Tenders

E-mail: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
Phone: +48 713205428
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
Wrocław
50-375
Poland
Punkt kontaktowy: 50-375
Osoba do kontaktów: Katarzyna Budzyńska
Tel.: +48 713205428
E-mail: katarzyna.budzynska@upwr.edu.pl
Faks: +48 713205386
Adresy internetowe:
Ogólny adres: http://www.upwr.edu.pl

Contracts: 5
tenders: 50
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 50
25 oct

Number: 5037601

Country: Poland

Source: TED