Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy: Tenders

E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
Phone: +48 523285231
Country: Poland
Town: Bydgoszcz
Address: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Poland
Punkt kontaktowy: 85-097
Osoba do kontaktów: Monika Zielińska
Tel.: +48 523285231
E-mail: monika.zielinska@psgaz.pl
Faks: +48 523285102
Adresy internetowe:
Ogólny adres: http://www.psgaz.pl

Contracts: 20
tenders: 21
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 21
06 dec

Number: 6009961

Country: Poland

Source: TED