Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie: Tenders


E-mail: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl
Phone: +48 236972653
Country: Poland
Town: Działdowo
Address: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Działdowie
ul. Leśna 1
Działdowo
13-200
Poland
Osoba do kontaktów: 13-200
Tel.: +48 236972653
E-mail: m.bownik@spzoz-dzialdowo.pl
Faks: +48 236972653
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz-dzialdowo.pl
Total: 28