Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi: Tenders


E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Phone: +48 426162271
Country: Poland
Town: Łódź
Address: Województwo Łódzkie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3
Łódź
90-113
Poland
Osoba do kontaktów: 90-113
Tel.: +48 426162271
E-mail: h.prokopek@zdw.lodz.pl
Faks: +48 426162290
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zdw.lodz.pl
Total: 41
21 nov

Number: 13704421

Country: Poland

Source: TED