WArmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego: Tenders

E-mail: zamowienia.wm@strazgraniczna.pl
Phone: +48 897503027
Country: Poland
Town: Kętrzyn
Address: WArmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
Kętrzyn
11-400
Poland
Osoba do kontaktów: 11-400
Tel.: +48 897503027
E-mail: zamowienia.wm@strazgraniczna.pl
Faks: +48 897503754
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wm.strazgraniczna.pl

Contracts: 27
tenders: 5
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 5
16 oct

Number: 12848003

Country: Poland

Source: TED

25 oct

Number: 5037598

Country: Poland

Source: TED

01 aug

Number: 3450641

Country: Poland

Source: TED

08 jul

Number: 3022840

Country: Poland

Source: TED