Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu: Tenders


E-mail: estolba@szpital.wroc.pl
Phone: +48 713957428
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu
ul. Koszarowa 5
Wrocław
51-149
Poland
Osoba do kontaktów: 51-149
Tel.: +48 713957428
E-mail: estolba@szpital.wroc.pl
Faks: +48 713957428
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.wroc.plPeriod: 19.10.2017-01.08.2017

Total: 20
04 oct

Number: 4650634

Country: Poland

Source: TED