Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu: Tenders


E-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
Phone: +48 334777213
Country: Poland
Town: Cieszyn
Address: Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
ul. Bobrecka 29
Cieszyn
43-400
Poland
Osoba do kontaktów: 43-400
Tel.: +48 334777213
E-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl
Faks: +48 334777133
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.cieszyn.pl
Total: 4
23 sep

Number: 4426267

Country: Poland

Source: TED