Sąd Apelacyjny w Katowicach: Tenders


E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Phone: +48 322004691
Country: Poland
Town: Katowice
Address: Sąd Apelacyjny w Katowicach
003502660
al. Korfantego 117/119
Katowice
40-156
Poland
Osoba do kontaktów: 40-156
Tel.: +48 322004691
E-mail: przetargi@katowice.sa.gov.pl
Faks: +48 322004692
Adresy internetowe:
Główny adres: www.katowice.sa.gov.pl
Total: 16