Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami: Tenders


E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
Phone: +48 874291374
Country: Poland
Town: Giżycko
Address: Mazurski Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami
ul. Wodna 4
Giżycko
11-500
Poland
Osoba do kontaktów: 11-500
Tel.: +48 874291374
E-mail: biuro@mzmgo.mazury.pl
Faks: +48 874291375
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mzmgo.mazury.pl
Total: 6