Gmina Otwock: Tenders

E-mail: umotwock@otwock.pl
Phone: +48 227792001
Country: Poland
Town: Otwock
Address: Gmina Otwock
5321007014
ul. Armii Krajowej 5
Otwock
05-400
Poland
Punkt kontaktowy: 05-400
Osoba do kontaktów: Jacek Dąbrowski, e-mail: umotwock@otwock.pl;
Tel.: +48 227792001
E-mail: umotwock@otwock.pl
Faks: +48 227794225
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.otwock.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.otwock.pl

Contracts: 5
tenders: 9
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 9
21 sep

Number: 12367405

Country: Poland

Source: TED

16 mar

Number: 8438731

Country: Poland

Source: TED

16 mar

Number: 8438730

Country: Poland

Source: TED

16 mar

Number: 8438729

Country: Poland

Source: TED

15 mar

Number: 8408371

Country: Poland

Source: TED

15 mar

Number: 8408369

Country: Poland

Source: TED

17 nov

Number: 5547030

Country: Poland

Source: TED

09 sep

Number: 4173988

Country: Poland

Source: TED

07 sep

Number: 4133163

Country: Poland

Source: TED