Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Transportu Samochodowego: Tenders


E-mail: bus@swierk.pl
Phone: +48 222731625
Country: Poland
Town: Otwock
Address: Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Zakład Transportu Samochodowego
532-010-01-25
ul. Andrzeja Sołtana 7, Świerk
Otwock
05-400
Poland
Osoba do kontaktów: 05-400
Tel.: +48 222731625
E-mail: bus@swierk.pl
Faks: +48 222731625
Adresy internetowe:
Główny adres: www.ncbj.gov.pl




Total: 3