Województwo Kujawsko–Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy: Tenders


E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Phone: +48 523705718
Country: Poland
Town: Bydgoszcz
Address: Województwo Kujawsko–Pomorskie pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń w imieniu którego działa Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80
Bydgoszcz
85-010
Poland
Osoba do kontaktów: 85-010
Tel.: +48 523705718
E-mail: zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Faks: +48 523705716
Adresy internetowe:
Główny adres: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl
Total: 2