Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy: Tenders


E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Phone: +48 523234500
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Bydgoszczy
ul. Wronia 53
Warszawa
00-874
Poland
Punkt kontaktowy: 00-874
Osoba do kontaktów: Grzegorz Kończak
Tel.: +48 523234500
E-mail: zamowienia_byd@gddkia.gov.pl
Faks: +48 523234504
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.gddkia.gov.pl


No tenders for this period. Use search