Emet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: Tenders


E-mail: f.kalata@emet.pl
Phone: +48 943730630
Country: Poland
Town: Szczecinek
Address: Emet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
0000018374
Bugno 3
Szczecinek
78-400
Poland
Osoba do kontaktów: 78-400
Tel.: +48 943730630
E-mail: f.kalata@emet.pl
Faks: +48 943730645
Adresy internetowe:
Główny adres: www.emet.pl
Total: 1
09 sep

Number: 4175064

Country: Poland

Source: TED