Gmina Miasto Lębork: Tenders


E-mail: inwestycje@um.lebork.pl
Phone: +48 598637753
Country: Poland
Town: Lębork
Address: Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
Lębork
84-300
Poland
Punkt kontaktowy: 84-300
Osoba do kontaktów: Romuald Babul
Tel.: +48 598637753
E-mail: inwestycje@um.lebork.pl
Faks: +48 598622559
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.lebork.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.um.lebork.pl
Total: 7
26 jun

Number: 10664948

Country: Poland

Source: TED

14 apr

Number: 9097032

Country: Poland

Source: TED

21 feb

Number: 7926244

Country: Poland

Source: TED

23 dec

Number: 6476465

Country: Poland

Source: TED

23 dec

Number: 6476461

Country: Poland

Source: TED

20 dec

Number: 6368397

Country: Poland

Source: TED

13 oct

Number: 4792426

Country: Poland

Source: TED