Gmina Miasto Lębork: Tenders


E-mail: inwestycje@um.lebork.pl
Phone: +48 598637753
Country: Poland
Town: Lębork
Address: Gmina Miasto Lębork
ul. Armii Krajowej 14
Lębork
84-300
Poland
Punkt kontaktowy: 84-300
Osoba do kontaktów: Romuald Babul
Tel.: +48 598637753
E-mail: inwestycje@um.lebork.pl
Faks: +48 598622559
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.lebork.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.bip.um.lebork.plPeriod: 13.10.2017-12.10.2017

Total: 1
13 oct

Number: 4792426

Country: Poland

Source: TED