Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew: Tenders


E-mail: ambroziak@cuw.tczew.pl
Phone: +48 587759456
Country: Poland
Town: Tczew
Address: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Tczew
Kołłątaja 9
Tczew
83-110
Poland
Osoba do kontaktów: 83-110
Tel.: +48 587759456
E-mail: ambroziak@cuw.tczew.pl
Faks: +48 587759484
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cuw.tczew.pl
Adres profilu nabywcy: www.cuwtczew.bipstrona.pl
Total: 23