"Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie: Tenders


E-mail: joanna.tamkun@p-r.com.pl
Phone: +48 783933051
Country: Poland
Town: Olsztyn
Address: "Przewozy Regionalne" Spółka z o.o. Oddział Warmińsko-Mazurski z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 46
Olsztyn
10-409
Poland
Punkt kontaktowy: 10-409
Osoba do kontaktów: Joanna Tamkun
Tel.: +48 783933051
E-mail: joanna.tamkun@p-r.com.pl
Faks: +48 896775552
Adresy internetowe:
Ogólny adres: www.przewozyregionalne.pl
Total: 3