Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: Tenders

E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Phone: +48 713689234
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Poland
Osoba do kontaktów: 53-413
Tel.: +48 713689234
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Faks: +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

Contracts: 257
tenders: 162
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 162
07 jul

Number: 10890487

Country: Poland

Source: TED

29 jun

Number: 10763150

Country: Poland

Source: TED

27 jun

Number: 10698071

Country: Poland

Source: TED