Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: Tenders

E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Phone: +48 713689234
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Poland
Osoba do kontaktów: 53-413
Tel.: +48 713689234
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Faks: +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

Contracts: 55
Sum: 48642902
tenders: 40
Source: TED


Period: 14.09.2017-13.02.2017

Total: 40