Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu: Tenders

E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Phone: +48 713689234
Country: Poland
Town: Wrocław
Address: Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
pl. Hirszfelda 12
Wrocław
53-413
Poland
Osoba do kontaktów: 53-413
Tel.: +48 713689234
E-mail: harlacz.j@dco.com.pl
Faks: +48 713689581
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.dco.com.pl

Contracts: 135
tenders: 87
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 87
15 nov

Number: 5467695

Country: Poland

Source: TED

07 nov

Number: 5281622

Country: Poland

Source: TED

28 oct

Number: 5115843

Country: Poland

Source: TED