Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Tenders

E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Phone: +48 857485550
Country: Poland
Town: Białystok
Address: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Poland
Osoba do kontaktów: 15-089
Tel.: +48 857485550
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485627
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl

Contracts: 425
tenders: 227
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 227
18 may

Number: 9798679

Country: Poland

Source: TED

17 may

Number: 9773531

Country: Poland

Source: TED

12 may

Number: 9682262

Country: Poland

Source: TED

12 may

Number: 9682192

Country: Poland

Source: TED