Uniwersytet Medyczny w Białymstoku: Tenders

E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Phone: +48 857485550
Country: Poland
Town: Białystok
Address: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
Białystok
15-089
Poland
Osoba do kontaktów: 15-089
Tel.: +48 857485550
E-mail: zampubl@umb.edu.pl
Faks: +48 857485627
Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: www.umb.edu.pl

Contracts: 475
tenders: 263
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 263
02 aug

Number: 11391831

Country: Poland

Source: TED

27 jul

Number: 11253242

Country: Poland

Source: TED