Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Tenders


E-mail: agata.kmita@eib.com.pl
Phone: +48 697030441
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Szpital Bielański im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Cegłowska 80
Warszawa
01-809
Poland
Osoba do kontaktów: 01-809
Tel.: +48 697030441
E-mail: agata.kmita@eib.com.pl
Faks: +48 566693409
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bielanski.med.pl/
Total: 1