Bank Gospodarstwa Krajowego: Tenders

E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Phone: +48 225965980
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Poland
Osoba do kontaktów: 00-955
Tel.: +48 225965980
E-mail: dorota.bobinska@bgk.pl
Faks: +48 225965905
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl

Contracts: 179
tenders: 356
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 356
18 oct

Number: 12912279

Country: Poland

Source: TED

13 oct

Number: 12813105

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622192

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622191

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622190

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622189

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622188

Country: Poland

Source: TED

04 oct

Number: 12622089

Country: Poland

Source: TED

03 oct

Number: 12603493

Country: Poland

Source: TED