Zakład Ubezpieczeń Społecznych: Tenders

E-mail: joanna.bak@zus.pl
Phone: +48 226671729
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szamocka 3, 5,
Warszawa
01-748
Poland
Punkt kontaktowy: 01-748
Osoba do kontaktów: Joanna Bąk
Tel.: +48 226671729
E-mail: joanna.bak@zus.pl
Faks: +48 226671733
Adresy internetowe:
Ogólny adres: http://www.zus.pl

Contracts: 47
tenders: 147
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 147
18 may

Number: 9798757

Country: Poland

Source: TED

17 may

Number: 9773053

Country: Poland

Source: TED

16 may

Number: 9717948

Country: Poland

Source: TED

12 may

Number: 9681090

Country: Poland

Source: TED

12 may

Number: 9681063

Country: Poland

Source: TED