Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy: Tenders

E-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
Country: Poland
Town: Warszawa
Address: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4
Warszawa
00-975
Poland
Osoba do kontaktów: 00-975
E-mail: anna.napiorkowska@pgi.gov.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pgi.gov.pl

Contracts: 11
tenders: 25
Source: TED
Contracts information is published selectivelyTotal: 25